15-04-11

Presentatie Kunst in de klas Circuit school

Gisteren hebben we(6 kunstenaars) de presentatie gegeven voor belangstellenden van Kunst in de klas. Kunst in de klas is een project dat 2 jaar geleden is opgestart door een kerngroep van drie kunstenaars uit wijk 2. In het kader van wijkaanpak is in overleg met de Circuit school begonnen met kunst lessen aan alle leerlingen op school. Inmiddels draait Kunst in de klas 2 jaar en geven 6 kunstenaars iedere week lessen. Er komt zelfs een derde jaar bij! Gisteren is er op het schoolplein gedanst door de kinderen en publiek en waren de resultaten te zien van de kunst lessen. Daarvoor hebben de 6 kunstenaars ieder verteld over wat de meerwaarde van Kunst in de klas zou kunnen zijn. Het was gezellig druk en er zijn veel positieve reacties ontvangen ten aanzien van dit wijkaanpak project. We hopen dat het project ook door andere scholen wordt opgepakt.